Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Nem feledjük hőseinket: Vannay László

2009. október 23. - 12:58
|

Vannay László (Rongyos parancsnok a Nemzet Hadnagya!)


Tudom, hogy törpe minden szó a „rongyos gárda” hőstetteinek leírására, mégis meg kell kísérelni, bármilyen nehéz is. Mondatokba kell foglalni, közkinccsé kell tenni hőseink tetteit! Nincs szükségünk idegen példaképekre, hisz a Mindenható akaratából nemzetünk ebben a leggazdagabb! Hiszem, hogy lesz erőnk és hitünk, hogy hőseink mesterségesen elhalványított fényénél fogunk mi utódok gyújtani új fényeket.

Vannay László egy olyan Hazáját feltétel nélkül szolgáló harcos volt, aki mindig ott jelent meg fegyverrel a kezében, ahol Hazájának legnagyobb szüksége volt rá! Csupán néhány részletet említsünk hőstettei, bátor vállalkozásai sorából.

1938 – ban a felvidéki rongyos akciók során parancsot kapott Héjjas Ivántól, hogy mielőtt Paloczi Horváth Lajos csapata a cseh betonerődök lőrésein át azokat felrobbantja, szivárogjon át különítményeivel, a betonerődök mögött 5 – 6 km – re lévő cseh gyalogsági tartalékok megzavarására. A pajtákban elszállásolt cseh katonaságot éjszaka támadják meg!

Az őrök ártalmatlanításának kötélidegzetű páratlan mestere Vannay volt. Bajtársai mesélték, hogy megsajnált egy láthatóan a „cseh demokráciáért” hősi halált halni cseppet sem kész, végsőkig szerencsétlen, olyan svejk formájú fiatal őrszemet. A ragyogó hold fényében mellé sétált: „add csak ide fiam a fegyvered” felszólításra az őr úgy megrettent, hogy átadta fegyverét! Egyidőben a pajtákba dobált kézigránátok megtették a kívánt hatást! Az óriási kavarodásban a Vannay – különítmény nem tudott mit kezdeni a fegyverüket elszóró, magukat megadó sok cseh katonával.

A zsákmányolt fegyvereket Gyulai Molnár Ferenc csapata szedte össze és osztotta szét a csehek ellen fellázadt ruszin felkelők között. Gyulai Molnár Ferenc jól beszélt ruszinul, és a cseh távírópóznák rombolásán kívül a ruszin népfelkelést is szervezte a cseh uralom ellen.

Kémeri Nagy Imre, Vannay László, Gyulai Molnár Ferenc, Páloczi Horváth Lajos, Papp Sándor, Dénesfay Dinich Győző, Kassakürthy Pál és Károly „rongyos” csapatai külön – külön, de Héjjas Iván zseniális terve szerint akadályozták a felvidéki cseh csapatmozgást, hírközlést és felvidék kincseinek Csehországba szállítását!

Vannay és a fenti „rongyos” parancsnokok gerilla – csapatai végig harcolva, az üldöző csapatok gyűrűjéből kitörve, pánikot és felfordulást hátrahagyva a cseh csapatok soraiban 1938. okt. 18 – 21 között Oporeclavocnen térségében értek lengyel területre. Ahol Vannay szikár alakja megjelent, az bátorságot öntött a csüggedőkbe. 1939. jan. 6 – án az ismét magyar Munkács elleni támadáskor 30 km – re volt a védelem első vonalát képező Latorca – hídtól.

Mégis két órán belül a helyszínen volt „rongyos” csapatával. Irányította a cseh támadókat felmorzsoló ellentámadást! A hivatalos Magyarország, a hadvezetés béna maradt. A harcokban csupán egy határőr szakasz vett részt a reguláris oldalról, a győzelmet Munkács és környékének föld alatti bajtársi közössége, a civil rongyosok vívták ki, Vannay László vezetésével!

A kávéházi plutokraták, a nemzet testén élősködő liberális – kozmopoliták, idegen szívűek, és a már akkor éledező páneurópás zavartagyúak, már akkor nem bírták elviselni az anyagi érdektől mentes, a Nemzetért élő, és nem a Nemzetből élősködő tiszta jellemeket!!

Kémeri Nagy Imre elleni vádaskodáshoz hasonlóan Vannay ellen is elindult a lejárató kampány. Már a felvidéki harcok előtt 1932. júl. 22 – én a hadbíróság lefokozta! Ő nem csüggedt el soha!! Fájó szívvel, de töretlen vasakarattal dolgozik a Nemzetért a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetségében! Amikor a Budapest körüli védműveket a szovjet – bolsevik vörös hordák gyűrűje fenyegeti, ismét az első sorokban harcolnak a „rongyosok”! Az európai civilizáció védőbástyájának tragikus hősi sorsa vár Budapestre!

Vannay 1944 októberében a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség tagjaiból és más civil fiatalokból önkéntes rohamzászlóaljat szervez. Ez a zászlóalj védte Budapest erőd legexponáltabb helyeit. Lefokozása óta rangjelzést nem volt hajlandó egyenruhájára felvarrni. Joggal állította, hogy ő a Nemzet hadnagya! Feltétel nélkül szolgálja Nemzetét, iránytűje magyar lelkének belső parancsa!!

Vannay zseniális katonai szervező, első a támadásban, utolsó a visszavonulásban! Ellenségei vádolják, támadják! Felrójják, hogy a szentkirályi utcai zsidó élelmiszer raktárat kiürítette, és a libamájat, kóser pálinkát szétosztotta az első vonalakban harcoló bajtársai között.

Itt a harcok során ismét segítője a régi „rongyos” bajtárs, Gyulai Molnár Ferenc, a Vannay különítmény elhárító részlegét vezette! Ruszin bajtársak segítségével Szekeres százados támadó csapatok között ellenpropagandát szervezett. 1945. febr. 11 – én este 8.00 órakor indult meg a kitörés! A Vannay megfogyatkozott különítmény most is az élen haladt! A Posta – palota elleni sikeres rohamuk tette lehetővé a kijutást az ostromgyűrű első övéből a János Kórház, Hűvösvölgy irányába.

Rohamcsapata élén, valahol Kútvölgy térségében fegyverrel a kezében esett el Vannay László, a Nemzet Hadnagya!

Feledésbe nem merülhet neve, hősként élt és hősként halt!


Erőss Zoltán