Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Jövőnk Társadalmi és Politikai Stratégiai Elemző Intézet: Rend és védelem

2011. április 16. - 22:54
|

Az 1990-ben kialakult polgári liberális rezsim vezetői új társadalmi kontextusba kívánták helyezni Magyarország rendészeti politikáját. A depolitizáció joguralmi fordulattal történő kivitelezése, a központosított igazgatási struktúra fellazítása és a demilitarizálás, valamint a szakmaiság, a hivatástudat belső erősítése lebegett szemük előtt. Kitűzött céljaikat - a társadalom más szféráinak fejleményeit figyelembe véve nem meglepő módon - keresztülhúzta a politikai valóság, a meghatározott pozitív alapelvekhez ragaszkodni képtelen polgári politikus-típus hatalomra jutása. A rendőrség a civil közigazgatástól elkülönülve (ez talán a legkisebb gond), informálisan ma is politikai irányítás alatt áll, presztízse pedig mélyponton van.

A liberalizmus által szétzilált államszerkezet züllöttsége sajnálatos módon kisugárzik a rendőrségre is. Nemzetközi pénzügyi és politikai körök által bőkezűen támogatott, magyar érdeket nem szolgáló magyarországi elit jogrendszerünkbe beiktatta az erkölcsi értelemben vett bűn védelmét. A nemzetállami kereteken felüli és azokon kívüli társadalomszervezési keretekkel operáló nemzetközi pénztőkés csoportok, a magyarság jogi kultúrájától gyökeresen eltérő, kozmopolita, "emberi jogi", liberális jogelvek érvényesítését erőszakolták jogrendszerünkbe a rendszerváltással. Gyakorlatban ez - többek között - rendőreink intézkedési jogkörét csorbítja: a magyar rendőr nem járhat el úgy, ahogy erkölcsi meggyőződése, szocializációja, illetve közösségéhez való viszonya diktálja. Ez a polgári-liberális jogrendszer megvalósulása. Erkölcs és jog fényévnyi távolságra kerültek egymástól Magyarországon.

Ezektől függetlenül és ezek tudatában jelentkeznek nap mint nap szolgálatra rendőreink, mert a közrendet akarják védeni és hazájukat akarják szolgálni, függetlenül az őket körülvevő belső és külső erkölcstelenségtől. Telegdi Zsolt és Szegedi Henrik a gátlástalan belső erkölcstelenség áldozatai.

Jelenleg tovább folyik a rendőri állomány egészséges erkölcsű részének bomlasztása. A még fennálló politikai rendszer utolsó reményének kormányát védő Terrorelhárító Központ milliárdjai, a cigány rendőrök felvételének erőltetése, a rendőrségnél működő belső elhárítás mind ezt a célt szolgálják. A rendőrség a működésképtelenség felé halad, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a csőd szélén áll. A még fennálló rendszer tudatosan a zavarosban halászás feltételrendszerét készíti elő a bűnözők számára. A rendőrség költségvetésébe előre megfontoltan bírságolási előirányzatot kalkulálnak, a jó statisztika érdekében pedig a sértetteket sokszor lebeszélik a feljelentésekről, ennek hatására a rendőrség bizalmi tőkéje egyre roncsolódik a társadalomban. A Terrorelhárító Központot pedig ezzel párhuzamosan népszerűsítik, veszélyes bűnözőket fogatnak el velük, súlyos bűncselekmények helyszínére vezénylik ki őket, tudósítanak róluk.

A haldokló politikai rendszer rákos áttétei a társadalom minden egyes szegmensébe megpróbálnak beszüremkedni. Roncsolja a társadalmi szférákat, a rendvédelemét különösképpen. Újjáépítéshez azonban a magyarságnak óriási erőforrásai vannak. A következő politikai rendszerben mintaként szolgálhat az az újfehértói rendőrkapitányság által elindított program, melyet Hálószövők névre kereszteltek. A város politikai és rendőri vezetése közös, erős és tiszta akarattal felszámolta a mindennapossá vált bűnözést. A Hálószövők program része a lakossággal való kapcsolattartás is, nem a száraz formalitás, hanem a kötetlen programok keretében történő közös időtöltés formájában. Ez az élhető, emberi alternatíva a liberalizmus közösségpusztításával szemben.

Jövőnk Társadalmi és Politikai Stratégiai Elemző Intézet