Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Tudósítónk beszámolója a TMRSZ tüntetéséről

2011. június 07. - 12:43
|

Helyszínre érkezésemkor szakadt le az ég, a tüntetők egy része behúzódott a Kossuth-szobor melletti fák alá. A többi résztvevő elindult a parlament parkolója felé, ahol végül aztán fegyelmezetten felsorakoztak, a parkoló területére nem léptek be. Az eső után hamar rákezdett a tüntető tömeg is, a trombiták, sípok és skandálások zöreje kitöltötte a Kossuth teret.

A parlament tövében készenlétis rendőrök figyelték kollégáik megmozdulását, de csak a területre beosztott parancsnokok voltak kint, a felszerelt rohamrendőrök pár utcával odébb várakoztak. A rendőri vezetők elnézően figyelték a néha a parkolóba repülő, szimbolikus jelentőséggel bíró narancsokat. Ezen a délutánon a narancs a magyarokat szorongató Fidesz-kormány szimbólumaként tűnt fel, ezért hát öröm volt nézni, mikor egy-egy kiálló gépkocsi áthajtott a gyümölcsökön, széttrancsírozva azokat.

Kisvártatva kifeszítették tiltakozótranszparenseiket a Tettrekészek, és erélyes hangon kritizálták a népnyúzó kormányt, illetve annak fejét. A rendőrökhöz más rendvédelmi szervektől is csatlakoztak demonstrálók, tűzoltókat és vámosokat lehetett látni. A tüntetés a borítékolt alkotmánymódosítás után alábbhagyott, a hatalom most nem vetette be erőteljesen a provokátorait, a készenlétiseket sem uszította rá a tüntető kollégákra.

A rend Tettrekész őrei közé vegyülve a hangfoszlányokból lehetett hallani, hogy a hazafiaknak nevezett rendbontók által ezerszer elátkozott rendőrök milyen problémákkal küzdenek.

A magyar kisrendőröket ugyanazok a gondok gyötrik, mint más dolgozó magyarokat. Ezer szállal kötődünk egymáshoz, nem véletlen, hogy 2006 őszétől a hatalom folyamatosan a megmozduló "hazafiak" és a rendőrök közötti viszony elharapózásában volt érdekelt. Az ellenségeskedést könnyű volt elérni az érzelmi-indulati alapállású tömegre, kiképzett provokátorokra, illetve finoman szólva oda nem illő egyenruhásokra alapozva.

A hétfői rendezvény még csak a kezdett volt. Egy fontos társadalmi réteget, a rendfenntartókat most fojtogatja a kormány. Orbán Viktor államadósságnak és munkanélküliségnek szóló hadüzenete valójában a magyarságnak szóló hadüzenet. Az államadósságot igyekszik visszanyesni a megszorításokkal (a hódítók nyelvén strukturális reformokkal), a különféle okokból inaktívvá válókat pedig egy kalap alá veszi, és visszalöki őket a munka világába. Az Orbánnak mindegy, hogy hova és hogy mennyiért. Mint ahogy az is mindegy, hogy hivatásból a rendet véded, ezáltal magát az államot tartod fent: a legfelül lévőket ez nem aggasztja, köpnek rád. Ott van nekik a Terrorelhárító Központnak nevezett magánhadsereg, esetleg az alvilági, vagy az idegen titkosszolgálatokkal ápolt kapcsolataik. Lehet válogatni.

Nekünk, magyaroknak viszont nincs választási lehetőségünk. Itt kell élnünk, dolgoznunk és meghalnunk is. Magyarországot kell szolgálnunk. A megnyomorgatott tömeg szépen lassan felébred, a tisztességgel, becsülettel dolgozó magyarok lassan elérkeznek arra a pontra, ahol már nem hagyják magukat megosztani különféle pártocskák tartalmilag eltérő szlogenjeivel. De nem ám. Megmutatkozott, hogy a rend Tettrekész őrei a legelszántabb hazafiak közé tartoznak, pont ezért a hatalom koncepciós pert igyekszik a vezetőjük nyakába varrni. Ezen a ponton azonban nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a hatalom aknamunkája nem áll meg Szima Judit forgalomból való kivonásával. A TMRSZ élére MSZP-s kötődésű, munkavállalói érdekvédőnek álcázott politikai megbízottat szánnak a háttérből a szálakat szokásos módon szövögető, ellenséges erők.

Szima félreállítása, vagy félreállítási kísérlete szükséges volt a hatalom számára. Nem lehetett vele megegyezni. A hétfői demonstráción ez szépen megmutatkozott, mikor felszólalt Hortobágyi István volt Bács-Kiskun megyei rendőrszóvivő. Mellékelt videónk bizonysága szerint az MSZP-t ajánlotta a Tettrekészek figyelmébe. A hatalom akarta, hogy a TMRSZ így hiteltelenítse magát, mert a rendhez hű rendőri állomány és az azt támogató magyarok tömegei potenciális biztonsági kockázatot jelent a jelenlegi elit számára.

Szűcs Ferenc - Jövőnk.info

Fotók - Videó: Szabad Riport Tudósító Iroda