Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Próféták és álpróféták – válasz olvasói levelekre

2011. november 13. - 09:15
|

Kaptunk ajánlásokat oldalakról, személyekről, nyomtatott anyagokat, leveleket állítólagos prófétákról és jövendölésekről, kérdéseket, felhívásokat. Most ezekről teszünk közzé néhány gondolatot.

Az utóbbi időben, mivel a világban egy történelmi időszak a végéhez közeledik, zavaros állapotok alakulnak ki, nem csak politikai, gazdasági, de szellemi szinten is. Az emberek kizökkennek a lelkivilágukból, új eszmeiségek jelennek meg, ideológiák, amelyeknek többsége életképtelen, ködös, esetleg egyenesen beteges. Ilyen időszakban mindig megjelenik egy csomó önjelölt látnok, próféta és csaló, akiknek sosem kellene előkerülnie, még kevésbé megszólalnia. Tevékenységükkel a kor problémáit csak súlyosbítják, megoldást nem kínálnak.

A legtöbb álpróféta tucatszámra ontja magából az írásokat, a könnyen emészthető, de felszínes üzeneteket, általuk látomásoknak nevezett fantazmagóriákat és képzelgéseket. Mivel azonban fogalmuk sincs, hogy valójából miről is merészelnek írni, néhány mondat könnyen leleplezi őket a tájékozottabb emberek előtt. Az angyalokról, a természetfeletti világról, látomásokról és üzenetekről szóló írásoknak az ősidők óta megvannak az azokat hitelesítő jellegzetességei. Amely írások ezeknek a feltételeknek nem felelnek meg, azok egyszerűen hulladéknak minősíthetők, tekintet nélkül arra, hogy jó vagy rossz szándékkal írták-e ezeket. Más szavakkal: az ihletett írások, és az ihletett gondolkodású személyek könnyen felismerhetők azok előtt, akik tudják, mi is az az ihletettség, amely minden szent iratot áthat. Ennek megvan a maga egyszerű és nagyszerű titka, amelyet Isten okkal rejtett el, vagy másképp fogalmazva: az emberek saját magukat, bűneiket és gyarlóságaikat okolhatják, hogy már nem látják a nyilvánvaló tényeket.

Próféták nem teremnek minden bokorban. A próféták a mai álprófétákkal és önjelölt apostolokkal ellentétben rendkívül tanult és művelt, vasakarattal és rendíthetetlen hittel rendelkező emberek voltak. Ez évtizedek folyamatos tanulását, fejlődését jelenti, ami ma a legnagyobb tudósok sajátja. Nem csak a zsidó prófétákról beszélünk, hiszen említve vannak más népek prófétái (látói, táltosai, vagy ahogy az evangélium írja, mágusai) is. Az azonban bizonyos, hogy a sötétebb korokban képtelenek voltak békességben megélni a züllött papsággal és világi vezetőkkel. Volt, hogy karddal, volt, hogy ostorral a kezükben jelentek meg, és nem féltek uralkodókkal szállni szembe, ha az igazságot kellett képviselni. Ma tehát egy próféta valószínűleg fegyverrel zavarná el a püspököket a bazilikákból, talán még néhány gránátot is közéjük vágna. De az is lehet, hogy nyilvánosság előtti fellépéséért a cionisták legfőbb üzletfele, a pápa kiátkozná, esetleg megöletné, vagy elfogatná a világi vezetéssel. Ma ugyanis olyan mélyre süllyedt az egyházszervezet, hogy nyugodtan képtelenségnek nevezhetjük a békésen prófétálgató, de semmi mást nem csináló próféták létezését. Az apostolok és a zsidó rabbik és a zsidó papság szembenállása is egy igen kemény küzdelem volt, ahol rendkívüli szellemi erők nyilvánultak meg. Ezt is jó lenne megjegyezni, és elfelejteni a józsidós-megtérős tévhiteket.

Ma tehát a prófétáknak nevezett személyek, de az egyéb szellemi vezetők is jobb esetben közönséges szélhámosok, fantaszták, rosszabb esetben ügynökök, varázslók vagy boszorkányok (nevezzük így őket), démonoktól megszállt személyek. Ez utóbbi háromból is akad pár, elhanyagolható számban, de ráhatásuk a dolgokra annál jelentősebb. Az okkult vagy démoni erők ismerete, birtoklása például lehetővé teszi a hozzájuk látogató személyek érzelmi-gondolati befolyásolását. A mesterségesen, természetfeletti erők által létrehozott érzések, gondolatok szinte megkülönböztethetetlenek a természetes érzésektől, meggyőződésektől. Viszont elsöprő, meghatározó erejűek. Aki nem tudja, hogy miről lehet ezt felismerni, nem veszi ezt észre, legfeljebb gyanakszik egy kicsit. Az áldozat viszont realitásérzékét elveszti, elfogulttá válik, gyakorlatilag rabszolgává, öntudatlan, akaratától megfosztott bábbá alázza az őt irányító személy. A nyilvánvaló figyelmeztetéseket sem veszi észre. Ez a hatás jól kidolgozott pszichológiai fogásokkal, étel- vagy italmérgekkel, esetleg füstölőkkel (mérgező, bódító gázok, füstök), zenékkel szintén kiváltható, vagy fokozható. Ez utóbbiak titkosszolgálati (a szabadkőműves és cionista tevékenységet is ide sorolhatjuk) tevékenység részét képezhetik. Különösen gyanúsnak nevezhető egyes karizmatikus közösségek vezetőinek tevékenysége - a Hit Gyülekezete jó példa, de sok kisebb egyház is ilyen - , ahol alapvető a cionisták minden cselekedetének kérdés nélküli támogatása. Ha már megemlítettük a Hit Gyülekezetét, akkor érdemes megjegyeznünk, hogy magukat kereszténynek gondoló emberek úgy használják a fekete mágiát, hogy nem is tudnak róla (a gyülekezet ellenségeinek közös átkozása egyértelműen ide sorolható).

Mivel magyarázható az emberek befolyásolhatósága? Leginkább azzal, hogy a saját akaratukról életük alatt már többször lemondtak. A kicsapongó, feslett életmód, a részegeskedés, a kábítószerek mind gyengítik a lélek ellenállását a természetfeletti – vagy a nem-természetfeletti, de igen jól megtervezett behatásokkal szemben. Ezért fontos az erkölcs! Azoknak a döntéseknek a sokasága, amikor a lélek a bűn felé fordul, tudatosan is rögzül ez a viselkedés, és amikor a természetfeletti erők felkínálják az adott személynek ugyanazt a döntési lehetőséget, ugyanazt a csábítást, mint amivel szemben már életében többször elbukott, törvényszerűen az ember enged a csábításnak, és az akarata azonnal más irányítása alá kerül. Nem véletlenül olvashatunk az evangéliumban a bűn rabságából való szabadulásról, mert a bűnös életmód rabsághoz vezet, szellemi és testi rabsághoz, ahol az embernek elveszik a szabad döntése, a független akarata. A bűn uralom, uralom a lélek felett. A bűnös ember szemszögéből pedig keserű rabság, amit a bolondok néha szabadságnak látnak. Ezért terjeszti a cionista a bűnt, mert bűn által uralkodik. Az evangélium által Isten kegyelméből lehetséges a szabadulás. Csakhogy nem mindenki kap kegyelmet.

Ezért ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért van annyi hitetés a világban, álpróféta, áltáltos és áltanító, akkor már nagyon egyszerűen láthatjuk a választ. Az ember az egyik csapdából a másikba esik, az egyik rabságból a másikba, miközben csak a szabadulás röpke illúziója adatik meg. Valójában az a büntetése, hogy ne tudjon szabadulni. Rettenetes dolog ez, ahogy az apostol írja: rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Mert mi van, ha az Isten nem kegyelmez meg? Nem kötelező neki. Mit mond akkor a bűnös ember? Semmit sem mondhat.

A Harmadik Birodalomnak a bukását a szellemi tisztaságának elhalványulása, eltorzulása előre jelezte. Ez köszönhető volt a fajelméletnek, majd az imperialista gondolatok megjelenésének, de legfőképpen az okkult tanítások terjedésének. Tiszta keresztényi alapokon a Harmadik Birodalom máig fennmaradt volna. Gondoljuk csak végig: a hungarizmus a keresztény alapjai miatt megmaradt, és szellemisége ezért ma meghatározó erejű. A hányadtatások, rendkívüli küzdelmek miatt a szellemiségünk tisztább, mint valaha, és emiatt a mai kor hungarizmusa sokkal erősebb is lesz, mint a történelem folyamán bármikor volt.

A “világvégével” kapcsolatban pedig sok meglátásunk van, amelyekből talán már eddig is túl sokat hoztunk nyilvánosságra. Egyrészt: ezek nem az utolsó idők, mert akár lesz világháború, akár nem, a történelem folytatódik. És minden jel arra mutat, hogy sokkal szebb korszak köszönt ránk a közelgő háborúk után, mint a huszadik század vérben és mocsokban, ateizmusban és istentelenségben született világa. Azokat a részleteket érdemes most elemezgetni, hogy az USA miképpen végzi be, és mekkora pusztítást hagy maga után? Ezzel kapcsolatban pedig politikai elemzőink pontosan a próféciák részletes megvalósulását tárják nyilvánosság elé. Ez most történik! Hogy hogyan? Hát így itt előttünk! Semmiféle ködös világvégés jövendölésre nincsen szükség, mert nyakig benne vagyunk a bibliai eseményekben, benne élünk és velünk együtt zajlik!

A próféták és táltosok pedig még nem kerültek elő, aminek számos oka van. Kevesen vannak és vívják a saját háborúikat, de úgy is mondhatjuk, hogy a sakkban is a gyalogok lépnek először, és előkészítik az utat a tisztek számára. A végjátékban majd előjönnek ők is az angyali seregekkel, és az emberek azt fogják kívánni, bárcsak sose kerültek volna elő.


Tamási Attila – Jövőnk.info