Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Bükkfalvi Roland

Korábbi írásunk az összeomlásról

Összeomlás-elmélet (A Jövőnk.info-n megjelent: 2010.11.23.)

Ahogy lecseng a választási „eredmények” keltette eufória, és az újonnan választott kormány lassan leveti álarcát, és párhuzamosan bebizonyosodik a „nemzeti ellenzék” tehetetlensége, mind nyilvánvalóbbá válik, hogy a demokratikus változás alternatívája hamis illúzió volt. Pontosan úgy, ahogy azt ezen az oldalon előrevetítettük. Helyzetértékeléseink és következtetéseink beigazolódásával mind többen fordulnak felénk, válaszokat várva. Mi az, ami várható, hogy lehet felkészülni rá, mit kell tenni. Ezekre a kérdésekre válaszokat adunk. Tettük azt eddig is, ezután még konkrétabban igyekszünk ezt megtenni. Ismertetjük a várható jövőt (nem jóslatszerű pontossággal, hanem a várható folyamatokat), a feladatokat, az ellenállásban való részvétel lehetőségeit, de életviteli útmutatást is adunk, segítve nem csak a közösség, de az egyén bűnös rendszerből való kilépését és az ellene való küzdelmét is.

A balassagyarmati ellenállás évfordulójára

2005. óta Balassagyarmat a Civitas Fortissima címet viseli: a legbátrabb város. A szégyenletes trianoni országvesztés idején a Rongyos Gárda és a Székely Hadosztály mellett a balassagyarmati vasutasok által kezdeményezett ellenállás volt csak, amire büszkén emlékezhetünk. E momentumok nélkül az egész országvesztés csupán szégyenfolt lenne nemzetünkön, melyet illetőleg a legkisebb okunk nincs melldöngetve hangoskodni, vagy önsajnáltatva siránkozni.

Élet, rend, család

Napjainkra minden hagyományos érték lehanyatlott, a liberális rombolás következtében. Ami egykor általános alap volt, ma már érthetetlen hóbort, maradiság, extremitás. Aki pedig azt képviseli, nyilván nem normális. Mivel eltér a beállított normától, nyilván minden elképzelése elavult, elvakult és életidegen. Gondolkodása, tervei, cselekedetei életszerűtlenek és életellenesek.

Egyesek elvakult, fanatikusnak tartanak bennünket. Gépemberek, mindenre elszánva. Akiknek csak elvakult hitük számít, az életet nem tisztelik. Még a sajátjukat sem. Akik alig várják, hogy lángba boruljon az ország, hősökként életüket áldozhassák eszméik oltárán. Más nem számít.

Aki ilyen szemszögből próbálja megítélni mozgalmunkat, annak tagjait, a mi világunkat, téved. Eszmeiségünk életigenlő eszmeiség. Cselekedeteink motivációja az Élet. Mind az egyén, mind a közösség szintjén. Mozgalmunkat olyan emberek alkotják, akiknek életük legfőbb értékmérője ez. Család, gyermekvállalás és nevelés. Nagy feladatok, egy életet igényelnek. A helytállás ezen a téren legfőbb kötelességünk. Az egyén szintjén az élet legnagyobb feladata. A 2005-os Kecskés Gábor emléktúrán a VTE-vezető beszédének központi gondolata is ez volt, miközben bajtársaink és gyermekeik ülték körül a tüzet.

Hogyan nem költöztek a zsidók Angolába?

Száz évvel ezelőtt a cionizmus atyja, Herzl Tivadar (Theodor Herzl) nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy Palesztina adjon helyet a zsidók nemzeti otthonának. Írásaiban egyaránt jó lehetőségnek tartotta például Argentínát, de a nemzetközi politikai viszonyok átalakulása miatt előbb az akkor Egyiptom fennhatósága alá tartozó, a Sínai-félszigeten fekvő el-Áris, majd a kelet-afrikai Uganda mellett kardoskodott. A zsidó nemzeti mozgalmon belül később felvetődött Angola, a líbiai Kirenaika, Mezopotámia, sőt a távoli Ausztrália és Dél-Amerika egyes részei, valamint Oroszország, Ciprus és az Egyesült Államok is. 1912-ben minden készen állt arra, hogy megkezdődjön a zsidóknak a portugál gyarmatra, Angolába történő letelepítése, amikor a cionisták nem várt nehézséggel kerültek szembe: a források hiányával. 

Cameron Európai Egyesült Államokat akar

Régiók: 

David Cameron brit miniszterelnök tegnap bejelentette: ahhoz, hogy az eurozóna megfelelően működjön, egyetlen, közös kormányzatra lenne szükség.

Ismételten leírjuk: egyetlen, közös kormányzatra.

Európa új reménye: Oroszország

(A Jövőnk.info-n megjelent: 2009.04.25.)

Döbbenetes fejlődésen ment keresztül Oroszország fél évszázad – különösen az utóbbi néhány év – alatt. Nem csupán a gazdasági fejlődésre gondolunk, a szociális erősödésre, a társadalmi egyensúly helyreállítására. Hanem arra az erkölcsi magasságra, amibe Oroszország a legsötétebb sátáni bolsevizmus állapotából jutott.

A sztálini Szovjetunió bár világbirodalom volt, a judeo-bolsevizmus gyilkos megtestesítőjeként írta be nevét a történelembe. Meggyötörte az orosz népet, és mindazokat, akik a Szovjetunió területén éltek. Hasonló rendszereket ültetett fél Európa nyakába. A bolsevizmus 100 millió emberi életet követelt!

Sztálin halálával a Szovjetunió a legvadabb judeo-bolsevizmusból egy mérsékeltebb népi kommunizmus felé mozdult el. Hamarosan letörte a szovjet blokkhoz tartozó országok judeo-bolsevik vezetését is.

Jobbikos törekvések

Az utóbbi időben megjelent oldalunkon néhány kritikai írás a Jobbikról, melyekről a figyelmes olvasók észrevehették, hogy nem dolgozószobánk csendes magányában íródtak. Nem titok, hogy ezek a belső kritika hangjai. Az ezt is felismerni képtelen, és a párt körüli anomáliákat felismerni nem hajlandó fanatikus naivák, ha másért nem, a rendreutasító írás hatására mára remélhetőleg elhagyták az oldalt. Azokkal, akik a párton, és azon keresztül elképzelt demokratikus változáson kívül semmit nem látnak (többek között korunk történéseinek folyamatát sem), nem tudunk mit kezdeni. Akik felkészültebbek, reálisabb helyzetértékeléssel rendelkeznek, úgyis olvasótáborunkban maradnak, függetlenül attól, hogy bizakodnak-e a Jobbikban vagy már inkább szkeptikusak. A naivákkal ellentétben ők látják a folyamatokat, de a Jobbik visszásságait is. Sőt, utóbbiakat ők látják a legjobban.

Becsület Napja – az ünnep szelleme

(A Jövőnk.info-n megjelent 2011.02.06-án.)

A Magyar Nemzeti Arcvonal által életre hívott emléknap mára nemzeti ünnepé vált, melyet széles körben megtartanak a nemzetben gondolkodók. Különböző szervezetek, különböző módon tartják meg az emléknapot. Így van ez jól! Az Arcvonal nem sajátítja ki az ünnepet, ki-ki emlékezzék meg róla. A mozgalom feladata az ünnep méltóságának megóvása, a Becsület Napja szellemiségének őrzése.

A Becsület Napjának szellemisége van. Katonai ünnep. A katonai erények, a becsület, a helytállás ünnepe. Ezen a napon harcos ősök emlékét idézzük. Nem csak megtartjuk az ünnepet, hanem átéljük annak szellemét, eggyé válunk vele. Számunkra az ünnep szelleme a mérvadó.

Hundreds of thousands protested against the European Union

Nyelv: 

The situation is that the western media was simply lying about the hungarian demonstration called "Békemenet". According to the Ministry of Home Affairs hundreds of thousands participated the demonstration. Well, the organizers of demonstration told "one million", and the democratic opposition media still talking about 100.000 or less participants. The main goal of the procession was stand up for the government, but majority of the participants was talking about completely different aims.

A demokrácia összeomlása felé – üzenet sokaknak és keveseknek

(A Jövőnk.info-n megjelent: 2009.06.12.)

Továbbra is sok levelet kapunk olyan emberektől, akik megoldásnak tekintik a demokratikus rendszer játszmáiban való részvételt. A levelek témája a választások, a demokratikus út, a Jobbik. Figyelmen kívül is hagyhatnánk az érveléseket, a kérdéseket. Határozott véleményünk van, hol kezeljük ezeket a dolgokat, a hungarizmushoz közeli körökben sem vitatéma ez. Amiért mégis foglalkozunk ezekkel a megkeresésekkel, mert ezek az emberek, bár nem értik elutasító álláspontunkat, mégis keresnek minket. Érvelnek, kérdeznek, lelkesek. Jó magyarok, akik tenni akarnak. És figyelnek ránk. Ezúton tisztázzuk, kikhez kívánunk szólni, és miért nem vagyunk tekintettel arra, hogy a véleményünk esetleg sokaknak nem tetszik.

Nincs visszaút!

Az események pörögnek, az összeomlás mind közelebb, visszaút nincs. A világ csak arra halad, amerre a lelketlen rablókapitalizmus és neobolsevizmus élősködő gazdálkodása és tudatos erkölcsromboló és szellempusztító tevékenysége folytán haladhat. A gazdaság megroppant, a feszültség robbanásig nőtt. Együttérzés, áldozatvállalási készség nincs. Nincs remény a rend megtartására sem.

Magyarok a baloldalon

(A Jövőnk.info-n megjelent: 2009.11.01.)

A közelmúltban a Jobbik megváltoztatta az alapszabályát, melyben a tagságot kizáró okok között szerepel a korábbi MSZP, SZDSZ vagy MDF tagság, de kikerült közülük a hajdani MSZMP-ben való tagság. A változás élénk nemtetszést váltott ki nemzeti körökben. Csakúgy a Magyarok Szövetsége vezetőjének azon kijelentése, miszerint soraikban baloldali emberek is vannak.

Közöltünk már több válaszlevelet, írást baloldali olvasóink leveleire, melyben a múlt rendszerhez való viszonyukról beszélnek, kiemelve az általuk abból az időből értékesnek számító dolgokat, és megjegyezve egy fontos körülményt: az akkori közösségi életnek, az emberek munkakedvének nem sok köze volt a kommunizmushoz, nem ideológiai alapokon állt. Ezen olvasóink az elvileg ellentétes oldalon való elhelyezkedés (ez a berögződés egyébként egy baromság, ahogy azt lejjebb elemezzük) ellenére egyebek mellett pozitívumként említették, hogy oldalunkon nem találkoztak a más nemzeti médiumokban megszokott köpködéssel és sárdobálással.

A választás és a felelősségrevonhatóság kérdése a hungarista munkásállamban

(A Jövőnk.info-n megjelent: 2010.03.07.)

Egyre többen gondolják úgy, hogy az „egy ember – egy szavazat” elv, és az erre építő demokrácia államépítésre alkalmatlan, bukott elképzelés. A felvetődő megoldási javaslatok különböző feltételekhez kötnék a szavazati jogot (végzettség, munkahely), érdemi alapú demokráciát javasolva.

Az MNA eszmei alapjai, mely az államvezetés és a hatalmi struktúra ismertetésére is kiterjed, nem hozható nyilvánosságra. Az érdeklődés viszont valóban nagy az ilyen jellegű információ megismerése irányában, ezért nagy vonalakban, közismertté tesszük az alaptételeket. Több esetben hivatkozva a KÓDEX-ben már ismertetett tételekre, melyek a honlapunkon olvashatóak.

Miről mondunk ítéletet?

Felpörögtek az események, az utóbbi egy-két hétben volt bőven olyan történés, melyre nem nagyon számított senki – rajtunk kívül. Mivel ezek a dolgok pontosan aszerint történnek, ahogy azt vártuk, nem nehéz beillesztenünk az egyes eseményeket a folyamatok láncolatába. Ez alapján gyors és határozott véleményt tudunk alkotni. Nem titkolt célunk továbbá a vélemények befolyásolása sem. 

Die neue Provokation wird vorbereitet

Nyelv: 

Wir sind in den Besitz von Informationen gelangen, die darauf hinweisen, dass man bereits eine neue Provokation vorbereitet, die die ethnischen Spannungen ausnutzen will. Die erneute Gelegenheit will man auf die gewohnte Weise ausführen: man will sich auf Straftaten, die von Zigeunern begangen wurden, berufen und so die verschiedenen patriotischen Organisationen zusammentrommeln, vielleicht in einem Dorf im Komitat Heves. Die Provokation wird von ausländischen Geheimdiensten organisiert. Über eine Rolle der Jobbik haben wir vorläufig keine Information. Da die Partei an ihrem Nimbus viel eingebüßt hat und auch selbst nicht weiß, was sie mit der gespannten Lage anfangen soll, ist es vorstellbar, dass man die verschiedenen Organisationen direkt ansprechen wird.

In Anbetracht dessen, wieviel Geld und Energie man in die gescheiterte Aktion in Gyöngyöspata hineinsteckte, war es zu erwarten, dass man sich mit dem Misserfolg nicht abfinden wird. Bereits vor demjenigen Ereignis schrieben wir darüber, dass die Umstände unheilverkündend sind und es Anzeichen gibt, die einen Grund für den Verdacht angeben, dass man hier nicht um Nüsse spielt. Hier geht es nicht mehr um politische Geplänkel. Ihr Ziel ist, dass es Blut fließt.

Morvai kam, sah und schwieg

Nyelv: 

Die Produktion von Morvai in Gyöngyöspata gelang ziemlich blutarm. Sie machte einen kleinen Ausflug ins Dorf, plauderte mit den Ortsansässigen, aber sie sagte praktisch nichts. Aus der einen oder anderen Annäherung, aber wir rechneten mit mehr.

Man hat den Eindruck, es gibt noch keine Antwort auf die Frage: "Wie geht es weiter?" Sie nutzen den Rahmen von zwei Wochen aus. (Wie es bekannt ist, zog die Jobbik ab den Ereignissen in Gyöngyöspata am Wochenende zu Ostern das Periskop für zwei Wochen zurück, "das Gelände" sozusagen "der Regierung übergebend".) Bis dahin füllt man die Zeit mit Morvai aus. Sie sagt zwar nichts, sie ist aber EP-Abgeordnete, also man hört ihr zu. Und man fragt auch nicht danach, warum die Jobbik ihre Versprechen nicht einhält, warum sie die hintergelassenen Ortsansässigen nicht beschützen und warum sie ihre Verbündeten im Stich lassen.

Morvai in Gyöngyöspata

Nyelv: 

Die atv.hu berichtete in einer Schnellnachricht darüber, dass die EP-Abgeordnete der Partei Jobbik, Krisztina Morvai, am Nachmittag in Gyöngyöspata eine Pressekonferenz abhält, vor dem Bürgermeisteramt. Am Ereignis nimmt auch der Fidesz-Abgeordnete István Balázs teil, vorläufig weiß man nicht, warum.

Gyöngyöspata war in den vergangenen Tagen still.  Es ist eine Frage, was die Gut-Jüdin der Jobbik mit der Aktion vor hat.

Összefogás vagy ábrándozás?

Több helyről vetődik fel mostanában újfent az összefogás kérdése. Lehet, hogy illúziórombolóak leszünk, de minden további nélkül kijelenthetjük: mindezek csak álmodozás szintű elképzelések. Mielőtt azonban az összefogásról ábrándozók felfortyannának ezen a kijelentésen, arra válaszoljanak, miért nem tudnak ők maguk sem összefogni?

Válaszolunk helyettük. Azért, mert az összefogás mikéntjéről teljesen téves elképzeléseik vannak. Mindenkinek megvan a maga elképzelése, pejoratívan a maga kis szemétdombja. Akinek elképzelése sincs, annak elég az egója, hogy külön utakat járjon. Ha csak az eltérő véleményeket, elképzeléseket nézzük, már akkor sem egyszerű a dolog. Emellé párosulnak még az említett emberi hibák, és a bizalmatlanság. Senki nem bízik senkiben.

Mégis lesz kormányátalakítás

Alig több mint egy hónapja közölte Szijjártó, hogy nem lesz kormányátalakítás. Most viszont már arról beszélnek, hogy mégiscsak lesz. Eszerint vagy Szijjártó hazudott, vagy mi vagyunk tájékozottabbak.

A kormányközeli forrásokra hivatkozó hírek szerint decemberben vagy jövő év januárjában várhatóak minisztercserék. Szerintünk még korábban...

Igazolódik a provokációs előkészület

Tegnap írtunk róla, hogy újabb provokációs tervről van tudomásunk. A tervek szerint a különböző szervezeteket egy a gyöngyöspataihoz hasonló helyzetbe akarják belehúzni, ami nem állna meg azon a szinten.

A mai nap folyamán több szervezettől megerősítették, hogy valóban kaptak olyan megkereséseket, melyek ilyen irányú törekvéseket sejtetnek. Örülünk, hogy a különböző csoportok értetlenség és sértődés helyett végre meghallották az intő szót. Így jó esély van arra, hogy az LMP, Field és a mögötte álló érdekkörök ezúttal feleslegesen szórják a pénzüket!

Oldalak

Feliratkozás RSS - Bükkfalvi Roland csatornájára