Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

Harmat Á. Péter: A japán szamurájok története

A távoli Japán történetének különös, - európai szemmel nézve - rejtélyes korszakát jelentette a szamurájok kora! Kik voltak ezek a nagy hatalmú, a kardokkal bámulatosan jól bánó harcosok, akik bármikor készek voltak meghalni urukért, és akik élet halál felett rendelkeztek? Cikkünk róluk szól. Japán már a Krisztus utáni III. században fejlett kultúrával rendelkezett, és erős kapcsolatokat alakított ki Kína és Korea államaival. Kínából érkezett a Japán szigetekre a buddhizmus, illetve az írásbeliség is a VI és VIII. század közt.

Keresztes Hadjáratok történelme 1. rész

Napjainkban heves viták tárgyát képezik a keresztes hadjáratok. Vannak akik ezeket a háborúkat idealizálva, egy kizárólag szent célért folytatott hősies harcnak kívánják bemutatni, míg mások ennek az ellenkezőjét állítva egy anyagi javakért folytatott barbár rablóhadjáratnak titulálják a keresztesek akcióit. Talán egyik és másik tábor állításában is találhatunk igazságot, lényegében viszont egyik sem igaz.

A hunok balkáni háborúi - a Keletrómai Birodalom adóztatása

Nemrégiben adtunk hírt a szikáncsi aranykincset bemutató vándorkiállításról, az "Atilla kincsről", amely minden bizonnyal a Hun Birodalomnak folyamatosan megküldött kelet-római adó részét képezte. A mostani írásunkban megpróbáljuk röviden bemutatni a Keletrómai Birodalom folyamatos adóztatásának hátterét, és a hunok balkáni hadjáratait, emellett nem titkolt célunk, hogy a köztudatba beivódott tévképzeteken változtassunk.

Adolf Hitler végrendelete

Immár 30 év telt el azóta, hogy 1914-ben szerény erőmmel szolgálatba álltam az első világháborúban, amelyet ráerőltettek a Birodalomra.

(Szekt)ATV archívum: Meg(se)döbbentő szemelvény az aljasság világlátásából Szakvélemény '39-ből: skizofrén volt a nemzetvezető

Előkerült az elveszettnek hitt, nagy valószínűséggel soha nem publikált korabeli elemzés Szálasi Ferenc elmeállapotáról. A szakértői jellemzés kórosan torzult, zavaros, skizofrén személyiségként írja le a később emberiség elleni és háborús bűntettek miatt kivégzett nyilasvezért.

Történelem: 1944. tavaszától 1946. tavaszáig

"Röviden: Hazaárulók ítéltek el hazafiakat "hazaárulás" vádjával."

Dicsőség a Hősöknek!

2. Hírszerző és elhárító szervek a Harmadik Birodalomban

A legbonyolultabb és ezért legkevésbé hatékony hírszerző és elhárító szervezet az akkori szemben álló felek között, Németországban alakult ki sajnos a közismert precízség ellenére. Hét fontosabb és több kevésbé jelentős szervezet foglalkozott „kémügyekkel”; tevékenységüket kölcsönös féltékenység, a túlszervezettségből fakadó zűrzavar, ám egyszersmind rosszul előkészített, meggondolatlan akciók jellemezték.

Victor Wolzek sorozat 4. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

1596
William Shakespeare megalkotja Shylock, a zsidó uzsorás negatív figuráját a Velencei kalmár című drámában. A zsidók már az első bemutatása idején megpróbálták betiltatni a művet, kevés sikerrel.

Délvidék, 1942 januárja-februárja – „Hideg napok”

Természetesen az ártatlan emberek kivégzése semmilyen indokkal nem magyarázható. Ebben a háborúban azonban milliószámra estek áldozatul ártatlanok, civilek, anélkül, hogy egyetlen nemzet is bűnbánatot gyakorolt volna bármilyen szerve rendellenes cselekedetéért.

1. Hírszerző szolgálatok a II. Világszabadságharcban

Alföldi Géza: Szálasi Ferenc nyomában

Burghausennél, a bajor-osztrák határon hatalmas köd úszik az Inn fölött. A bajor határőr ennek megfelelően elég mogorva, amikor az útlevelemet átnézi és megérdeklődi, hogy az autó papírjai rendben vannak-e.

Az osztrák határőr azonban annál beszédesebb. Odajön a kocsihoz, amikor látja, hogy ki akarok szállni:

Victor Wolzek sorozat 3. – Íme, Világ, közös ellenségünk „nemes” cselekedetei

Előző rész: itt

1290
A zsidókat kiűzik Angliából.

1306
A zsidókat kiűzik Franciaországból.

1321
A zsidókat ismét kiűzik Franciaországból.

Drezda bombázása – 1945. február 13-15.

Ez egyike a valaha volt legpusztítóbb légitámadásoknak a történelem folyamán!

Jövőnk létezésének feltétele a múlt helyes feltárása, kiértékelése, megismerése, megismertetése! Országos, európai és világszinten is. Ez az egyik fő feladatunk!

Moyses Márton vesszőfutása

Február 13-a van. 1970-ben e napon Brassóban, nem messze a „Fekete” templomtól, az ottani kommunista pártház előtt hirtelen láng lobbant, melyben egy fiatalember teste hamvadt el, egy fiatalemberé, akinek életét pokollá tette a kommunista hatalom. A fiatalembert Moyses Mártonnak hívták, és 29 éves volt. Hogy ki volt Moyses Márton?

...és aki a fegyverletétel mellett döntött...

Kéri Kálmán élménybeszámolója

 

Kéri Kálmán volt vezérkari ezredesnek, az I. magyar hadsereg vezérkari főnökének élménybeszámolója az 1944. X. 16-tól 1944. XII. 31-ig terjedő időre, a 4. ukrán front főparancsnokságánál, Moszkvában és újból a 4. ukrán front főparancsnokságánál.

TARTALOM:

 

Marschalkó Lajos: A halhatatlan város

1945. február 9-én meghalt a város. A magyar Szent Hegyet, ahol egykor az Árpád-királyok trónoltak, amelyet csellel hódítottak meg az oszmánok: Budavárát elfoglalták Sztálin katonái.

Nem feledjük hőseinket - Dr. Pilisi Ney Károly

Egy szorgalmas hugenotta családból származik (francia kálvinisták nagyrészt elüldözték őket, szerte Európában szétszóródtak) Zömében iparos és köztisztviselő ősökkel.

Nemességet a család 1887-ben Ney Ferenc kapott pesti igazgatóként. Dr. Pilisi Ney Károly azonosult családjával együtt a magyarság problémájával.

"Jégtörő" - avagy a Szovjetúnió megtámadása a történelmi tények tükrében.

"Mind a mai napig széles körben elfogadott az a nézet, hogy a nemzetiszocialista német Harmadik Birodalom 1941. június 22-én egy meglepett, katonailag felkészületlen Szovjetuniót támadott meg, amelynek Németországgal szemben semmiféle agresszív szándéka sem volt. Ez a tétel a korszerű, elfogulatlanságra törekvő hadtörténeti kutatás számára az elmúlt két évtized kutatási eredményeinek tükrében már nem elfogadható. A két totalitárius nagyhatalom és szövetségeseik háborúját, annak okait a rendelkezésre álló tények alapján, a korábbinál szélesebb környezetben kell megvizsgálnunk.

Soós Tihamér: Nemzetiszocialista nevelés a III. Birodalomban - I. rész

BEVEZETÉS. 

A német iskolaügy a világháború után felszínre kerülő 1925-ös reformok nyomán meglepően tarka képet nyújtott. Főképpen a középfokú és középiskolai oktatás terén volt ez a jelenség észrevehető. A sokféle iskolatípus (gimnázium, reálgimnázium, főreál, reál, felsőiskola, Mittelschule, Aufbauschule) valóban nem szolgálhatott sem egységes tudományos, sem nemzeti érdeket, de még kevésbé egységes nevelési érdekeket. 

Harc a Vörös Hadsereg ellen - Baróti Zoltán emlékei

Levente voltam, amikor szülővárosomhoz ért a front. Éppen hogy csak 18 múltam, de annál jobban égtem a vágytól, hogy harcolhassak a Vörös Hadsereg ellen. Alacsony termetem révén kiképzést kaptam a Panzerschrek kezelésére. 

Oldalak

Feliratkozás RSS - Történelem csatornájára