Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

Hadviselési alapok

Értünk szól a harang?

Hivatali eskü: Assad-i fricska a demokrácia orrára

A parlament tagjainak viharos tapsa közepette, jobb kezét a Koránra helyezve tette le a hivatali esküt kedden Damaszkuszban Bassár el-Aszad, akit május végén népszavazáson újabb hét évre Szíria elnökének választottak.


Emigráció és a Magyarok Világszövetsége 2.rész

Szabadküműves tor és rombolás a Tradíció felett

Bözödújfalu ma, az egykori román falurombolás elsűllyedt Atlantisza

Emigráció és a Magyarok Világszövetsége 1.rész

Emigráció a célkeresztben – a bomlasztás eszközei és módszerei

A magyar emigráció 1945-től: Támogatni vagy bomlasztani?

„Hatósági túlkapás” a Wass Albert-szobor elkobzása

  

– FRISSÍTVE – Egy hetet sem maradt a helyén a szovátai Wass Albert-szobor: csütörtök reggel a hatóságok leemelték és elvitték. Tulajdonosát nem lepte meg a lépés, ahogy az sem, hogy irredentának tartják.

A Szent Korona: Részletek Pap Gábor tanulmányából

ION COJA: Ki küldte Auschwitzbe a 460.000 zsidót Magyarországról?Éveken át úgy tudtam én is, mint más, hogy a magyarok, a románokkal
ellentétben, Auschwitzbe küldték, a halálba, polgártársaikat a
zsidókat. Magyarországról 1944-ben százezer számra küldtek zsidókat a
haláltáborba vasúton, ahonnan nagyon kevesen tértek azután haza. Az
eset jól ismert és sokat hangoztatott. Én magam is többször írtam a
témáról, az 1990 előtti hivatalos történelem tudomány nyomvonalát
követve, miszerint amíg a romániai zsidók nagy része megmenekült,
addig a magyarországiak egy dúrva megsemmisítésnak voltak alávatve.

1914 - A Fekete Kéz és a szarajevói merénylet

„Polgármester úr! Idejövünk az Ön városába látogatóba, s az embert bombával dobják meg! Ez megdöbbentő!”
(Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös)

1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét Gavrilo Princip szerb diák, aki a Fekete Kéz nevű szervezettel állt kapcsolatban. A főhercegi pár halálát követő diplomáciai bonyodalmak utóbb a 20. század elején megszilárduló európai katonai szövetségek konfliktusához, és az első világháború kirobbanásához vezettek.

Adolf Stoecker (1835 -1909), II. Vilmos császár udvari lelkészének értekezése az elzsidósodásról

Adolf Stoecker (1835 -1909), II. Vilmos császár udvari lelkésze, német lutheránus teológus, a Kersztény Szociális Párt megalapítója, az 1882-es zsidóellenes konferencia egyik szervezője.

Magyarmajdányi monostor rom – 500 évet felölelő kultúra egyben

A Magyar Kommunizmus 1945-1960 között – Trianont? Nemzeti-kommunizmust nálunk?

Dr. Goebbels: Kommunizmus álarc nélkül

Ez év augusztusának elején az egyik legmértékadóbb angol hírlap vezércikket közölt „2 diktatúra” cím alatt. A vezércikkben a szerző naiv és a tényleges helyzetre való tekintettel sikertelen kísérletet tett arra, hogy bebizonyítsa az orosz bolsevizmus és a nemzeti szocializmus közötti szembeötlő hasonlatosságokat. A nemzetközi vitázóknál nem csekély feltűnést keltett ez a vezércikk, újólag bizonyítva azt a tényt, hogy a nyugateurópai intelligencia jelentős része még ma is megdöbbentő értetlenséggel áll a kommunizmus élet- és néprontó tüneményével szemben, dacára az immár 18 éve tartó rettentő és véres gyakorlati tapasztalatnak, melyet Oroszországban látunk.

A cikk írója megállapíthatónak vélte, hogy a bolsevizmus és a nemzeti szocializmus egymással ellentétes emblémája ma „olyan kormányformát jelképeznek, amely lényegi felépítésében egymáshoz hasonló, alappilléreit képező törvényeiben pedig ugyanaz. Ez a hasonlóság növekvőben van.” A továbbiakban még ezeket mondja: „Mindkét országban egyformán cenzúrázzák a művészetet, az irodalmat és természetesen a sajtót. Ugyanaz a háború folyik az intelligencia ellen, támadások a vallás ellen, a fegyveres erő tüntető mutogatása a Vörös-téren, vagy a tempelhofi mezön ugyanaz.” Mesterkélt csodálkozással állapítja meg a cikk, „azt az ijesztő és elidegenítő jelenséget, amely lehetővé tette, hogy kél egymástól annyira különböző nemzet ily kétségbeejtően hasonló formájába a felépítésnek beiskolázódhatott és bekényszeríthetődött.”

Emlékezzünk Nagy Imrére! Ki is volt ő?

A fél zsidó Nagy Imre 1896. június 7-én született Kaposváron, kereskedelmi iskolát végzett, "ami származásánál nem csoda",és lakatos mesterséget tanult. Az első világháború kezdetekor bevonul, majd orosz hadifogságba esik. Itt beáll a kommunista párt magyar, és belép a Vörös Hadseregbe (hazaszerető "magyar"), ezen belül a CSEKA gyilkos pribékjei közé. 

A párttagság mellett, a Nagy Kelet szabadkőműves páholy tagja, melynek köze volt a cári család likvidálásához. 

Az NKVD tagjaként végigjárja a ranglétrát, ami egyszerű besúgásokkal kezdődik, és gyilkosságok megtervezésével végződik. 

Magyarországra 1944-es év vége felé érkezik, ahol szintén folytatja a titkos jelentéseket. 1948-tól a magyar parlament elnöke, és innentől számtalan pozíciót tölt be kapcsolatai és párttagságának köszönhetően! 

Az 1952-es év hozta meg neki az igazi sikert, az év elejétől begyűjtésért felelős miniszter, és ugyanebben az évben miniszterelnök helyettes. A következő évben kinevezik miniszterelnöknek, ezt a pozíciót majd 2 évig tölti be. 

A párton belüli hatalmi harcok miatt 1955-ben minden funkciójától megfosztják, és kizárják a pártból. 

Itt már érezhető volt, hogy változásokat kell véghezvinni, és kialakult egy liberálisabb vonal, akik "reformokat" akartak a kommunista párton belül. Nagy Imrét fajtársai a hátulról biztosították, és kialakítottak egy igen jelentős politikai bázist. A külföldi összeesküvők (anyagi támogatók köztük Nelson A. Rockefeller) és hazai támogatóik, bérenceik, először a a zsidó érdekeket szolgáló Petőfi Körben fogalmazták meg a "Nagy Imrét a vezetésbe" jelszót. 

Keresztes Hadjáratok történelme 2. rész

I. Keresztes hadjárat

Már VII. Gergely pápa idején is tervben volt egy keletre indított keresztes hadjárat. Neki az invesztitúraharcok miatt nem volt lehetősége ezt megvalósítani, erre csak II. Orbán pápa (1088-98) idején került sor.

Egy nemzetiszocialista hős: Otto von Skorzeny

Otto Skorzeny (Bécs, 1908. június 12. – Madrid, 1975. július 6.) a Waffen-SS különösen tehetséges tisztje volt, valamint egy valódi nemzetiszocialista, aki sohasem tagadta meg Führerét és bajtársait.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Történelem csatornájára