Facebook YouTube Twitter RSS

Keresés űrlap

Fehér verzió Fekete verzió Vakbarát Mobil verzió

Történelem

1946. Március 5. - Elkezdődött a hidegháború

82 éves a „Hitler-forradalom”

Emlékezetes történelmi pillanat évfordulója a mai nap, hiszen Németföldön, 82 évvel ezelőtt áttörő erejű események lelkesítették fel a németeket és millió más európai testvérünket. A weimari ingoványban, 1932. június 1-jén Franz von Papen alakította kormány, novemberben megbukik. Kurt von Schleicher hadügyminiszter lemondásra kényszeríti von Papent, majd decemberben kormányt alakíthatna, amelyre azonban nem képes. Január 28-án lemond, majd két nap múlva Adolf Hitler már Birodalmi kancellár és az NSDAP – DVNP pártok és egyéb pártonkívüli politikusok koalíciós kormányának feje. Tehát 82 évvel ezelőtt, ehhez a naphoz – január 30-ához - kötjük az ún. horogkeresztes-, vagy Hitler-forradalmat, amely évtizedes véres utcai harcok, politikai csaták és igaz szellemű népi összefogás eredményeként született meg.

Azok után, hogy 1932 augusztusában Hindenburg által felajánlott alkancellárságot, novemberben, pedig a kancellárságot sem fogadta el Hitler, 1933-ban szinte ideális körülmények között kerülhetett hatalomra. A nép őszinte akaratkifejeződésén alapuló mozgalom tettei nyomán - korporációk és állami szervek révén átölelt társadalommal - működőképes és sikeres állam jött létre a megcsonkított és eltiport posvány helyén.

Ma 83 éve halt vértanúhalált Európa jövőjéért a 15 éves Herbert Norkus

Herbert Norkus nemzetiszocialista német fiatalember, a Hitlerjugend tagja volt, akit idősebb kommunisták meggyilkoltak a nyílt utcán. A hitleri időkben a fiatal mozgalom és a Hitlerjugend példamutató harcosaként tisztelték, valamit a "Blutzeuge der Bewegung", vagyis a mozgalom mártírja címmel illették. Történetét színjáték és film is feldolgozta. Az életét feldolgozó film címe - Hitlerjunge Quex - arra utal, hogy a kapott parancsok teljesítését "még a higanynál is gyorsabban" végezte (A Quex becenév a német Quecksilber, vagyis higany szóra utal) 

Norkus szegény munkáscsaládból származó tanuló volt. 1932 január 24-én Berlin Moabit negyedében más bajtársaival együtt egy pártrendezvény szórólapjait osztogatta, mikor zsidó agitátorok által feltüzelt kommunisták csoportja hátulról rátámadt, összeverték és összeszurkálták. Sajnos Herbert Norkus a kórház felé vezető úton meghalt. 

A berlini nemzetiszocialistákat sokkolta, hogy a bolsevikok képesek akár 15 éves német fiúkat is lemészárolni, hogy így próbálják megfélemlíteni az ifjú mozgalmat. 

Másnap spontán tömeggyűlést tartottak a berlini nemzetiszocialisták, ahol a helyi pártvezető, Dr. Göbbels éles hangon ítélte el Herbert Norkus gyilkosait és az ide vezető nemzetiszocialista-ellenes marxista-zsidó uszítást. (Ami sajnos ma még erősebben jelen van a közéletben.) 

Ma van a magyarországi németség háború utáni kitelepítésének Emléknapja

Bajtárs a vesztőhelyig – Emlélkezz Helmuth von Pannwitz-re!


1947-ben, ezen a napon, január 16-án végezték ki Helmuth von Pannwitz német tábornokot, aki, mint lovassági tiszt, többször kitüntette magát mindkét világháborúban.

A második világháborúban Wehrmacht altábornagyként szolgált, valamint a XV. Kozák-Lovas Hadtest legfőbb atamánja volt. 

1898-ban született Botzanowitz-ban (ma Lengyelország), az akkori német-orosz határ mellett. A porosz nemesi családban született Pannwitz tizenkét évesen kezdte katonai tanulmányait először a wahlstadt-i (amely iskola tanulói közt tudhatta Paul von Hindenburgot és Manfred von Richthofent is) majd a berlin-lichterfelde-i kadétiskolákban folytatta. Már az I. Világháborút megelőzően lenyűgözték a kozák egységek bemutatói, amelyeket az Orosz Birodalom a határ menti városokban szervezett. 

Az I. világháború kitörésekor tiszti kadétként önkéntesen jelentkezett a Német Birodalmi Hadseregbe (Ulanen-Regiment „Kaiser Alexander III. von Rußland“ (Westpreußisches) Nr. 1), és Franciaországban, valamint a Kárpátokban vettek ki részét a háborúból. Az ellenséggel szembeni bátorságáért 1915 márciusában, 16 évesen hadnaggyá léptették elő, ugyanebben az évben megkapta a Vaskereszt második, később, pedig az első osztályát is. 

Január 1-jén vívták meg

Bár az emberek többsége szereti az év első napját pihenéssel tölteni, a történelem során nem egyszer előfordult, hogy a katonáknak csatába kellett vonulniuk ezen a napon. Válogatásunkban öt olyan csatát mutatunk be, amelyek január 1-jén vívtak meg vagy akkor kezdődtek.

 

 

I.VH: Új szempontok alapján

Sajátos megközelítésből, új szempontok alapján mutatja be az első világháborút Nagy Miklós Mihály Magyarország az első világháborúban - Térképek történelmi áttekintéssel című feldolgozása. A közelmúltban megjelent hadtörténelmi atlaszból többek között kiderül, hogy földrajzilag az első világháború valójában előbb kezdődött és később ért véget, mint azt az iskolában tanítják - mondta el a szerző. Az atlasz az Osztrák-Magyar Monarchia és benne Magyarország első világháborús részvételére összpontosít.

Történelem: 24 millió hősi halott

Jövőre lesz 70 éve, hogy végét ért a 2. világszabadságharc. A szinte napra pontosan hat éven keresztül tartó öldöklés több mint 24 millió katona életébe került. Most csak az európai és japán-USA konfliktusaiban legnagyobb emberáldozatot követelő eseményeket vesszük szemügyre, így emlékezve ezekre a hősökre, akik ezekben a küzdelmes ütközezekben elestek szabadságuk védelmében. A budapesti Kitörés eseményenek külön hasábokat szentelünk a későbbiekben.

Az 1923-as müncheni sörpuccs hőseinek emlékére

Hitler 1923 október 30-án a Krone Cirkuszban felkelésre hívta fel híveit. Egy nagygyűlésen Gustav Ritter von Kahr, egy jobboldali politikus 1923. november 8-án beszédet tartott. A beszéd kezdete után fél órával Hitler és Göring belépett a terembe, Hitler a tetőbe lőtt, hogy a figyelmet magára terelje, és bejelentette, hogy kitört a nemzeti forradalom. A cél az volt, hogy a forradalmárok Berlinbe vonulnak a sikeres puccs után és átveszik a hatalmat, hasonlóképpen Mussolini hatalomátvételéhez.

Aradi lapszemle

Történelem: „…kitartása csodálatra méltó.”

Emlékezzünk egri hőseinkre

1552 szeptember 9

– Emlékezzünk, testvéreim! -

A törökök 60-70 ezer fős hadserege megkezdi a Dobó István parancsnoksága alatt álló egri vár ostromát.


Aktuális történelem a zsidó pénzügyi világrendszerről...

Bejárat nyílik a Balaton alá - Képekben

Kiszervezés az USA-specialitás

Szomália: 2002-ben létrehoztak egy kis operatív csoportot a CIA és a Speciális Műveletek Közös Parancsnoksága munkatársaiból. Feladatuk az volt, hogy a kelet-afrikai "Al-Kaida" sejt kb. 20 tagját fogják el, vagy öljék meg. Később a sajtó tudomására jutottak a kenyai fővárosból, Nairobiból, az ottani USA követségről küldött diplomáciai táviratok. Ezekből kiderült, hogy eme szoros határidős cél elérésére "nem tradicionális partnereket" (azaz fegyveres csoportok vezetőit -"hadurakat") használtak.

A középkori magyar hadi ló

"Az emberiség története egyenlő a fegyveres konfliktusok történetével.”

 

 

Szigetvári hősünk megelevenedése – Zrínyi sírját megtalálták?

Szulejmán türbéjét még keresik – Zrínyi sírját már meg is találták?

Hősies példák kellenek az utókornak - Wohlmuth Ferenc vértanúsága

1514: A karóba húzások és a kegyetlenség éve

Hogyan jutottunk el a tradicionális királykorszak hanyatlása és bukása utáni 150 éves török "uralomig"?
1514. A magyar nemesség (belső) érdekmenti hazaárulása a külső (amúgy is halálos, pusztító pogány-török - mint az összkereszténység ellen európai zsidó tanácsadók és bankárcsaládok által felbérelt) fenyegetettség közepette...

Dr. Bashar Al-Assad, Szíria miniszterelnökének beiktató beszéde